Glosar Teste Ancestrale

Aici puteți găsi un glosar aranjat alfabetic al termenilor care se referă
la testarea ADN-ului ancestral utilizate pe site-ul nostru web.

Termeni

A

Amestec: acțiunea de a amesteca, ceva adăugat prin amestec sau un produs de amestecare.
Alela: Secvențe alternative pentru o anumită poziție în genom. De exemplu, o variație comună a genomului este ca unele forme ale secvenței să aibă citozină (C) în timp ce alte forme au timidină (T). Astfel, având în vedere că avem două copii ale fiecărui cromozom, există trei genotipuri în această poziție CC, CT și TT.
Ancestral: Linia de descendenta.
Ancestry Informative Marker (AIM): AIM-urile sunt subsetul de markeri genetici care sunt diferiți în frecvențele alelelor între populațiile lumii. Cea mai mare parte a polimorfismului este împărțită între toate populațiile și pentru majoritatea locurilor cel mai comun alel este același la fiecare populație.
Antecedent: Un eveniment, condiție sau cauză precedentă.
Antropologie: Știința ființelor umane; în special: studiul ființelor umane în raport cu distribuția, originea, clasificarea și relația raselor, caracterul fizic, relațiile de mediu și sociale și cultura.

B

Biogeografia: O știință care se ocupă de distribuția geografică a animalelor și plantelor.

C

Cromozom: Unitățile fizice ale eredității: șiruri liniare lungi de ADN. Oamenii au 22 de perechi de cromozomi autosomali, plus doi cromozomi sexuali, X și Y. Bărbații au două copii ale fiecărui autosom, 1, 2,…, 22, X, Y. Femeile au două copii ale fiecărui cromozom 1, 2, 3,… , 22, X, X. Fiecare persoană are astfel un total de 46 de cromozomi.

D

Demografia: Studiul statistic al populațiilor umane în special cu referire la dimensiuni și densitate, distribuție și statistici vitale.

E

Etnic: De sau care se referă la grupuri mari de persoane clasificate în funcție de originea sau originea rasială comună, națională, tribală, religioasă, lingvistică sau culturală.
Exagomous: Căsătoria în afara unui anumit grup, în special în conformitate cu cerințele legii. Aici se referă la amestecul din afara unui grup.
Endagomous: Căsătoria în interiorul unui anumit grup, în special conform cerințelor legii sau obiceiurilor. Aici se referă la amestec din interiorul unui grup.

G

Genealogia: Un raport despre descendența unei persoane, familii sau grupuri de la un strămoș sau din forme mai vechi. Studiul pedigreelor familiale.
Genetica: studiul funcției și comportamentului genelor. Genele sunt fragmente de instrucțiuni biochimice găsite în celulele fiecărui organism, de la bacterii la oameni. Genele direcționează sinteza proteinelor.
Genom: Tot materialul genetic dintr-o specie. Genomul uman are aproximativ 3.300.000.000 de perechi de baze în lungime.
Genomica: Studiul complimentului complet al materialului genetic la o specie.

I

Ipoteza: O presupunere făcută pentru a-și trage și testa consecințele logice sau empirice.

H

Heterogen: Constând din ingrediente sau constituenți diferiți.
Homogen: De structură sau compoziție uniformă în tot.

L

Locus (pl. loci): Numele pentru o poziție fizică pe genom. Se poate referi fie la o regiune mare, cum ar fi o genă completă, fie o regiune foarte specifică, cum ar fi o anumită poziție a perechii de baze.

M

MALD: Un algoritm matematic care este utilizat pentru a determina structura populației numită Mapping by Admixture Linkage Disquilibrium și atunci când este utilizat colectiv cu hărți genomice proprii și alți algoritmi este denumit ADMIXMAP.

P

Pedigree: Un registru care înregistrează o linie de strămoși.
Pharmacogenomica: Farmacogenomica este testarea indivizilor pentru a prezice predispoziția genetică a reactiei la medicamente. Domeniul de studiu analizează modul în care variațiile genetice în rândul populației afectează reactia la medicamente. Ea implică analiza datelor genomice pentru a dezvolta un proces de screening pentru studii clinice mai eficiente și teste de diagnostic molecular utilizate pentru a determina reactiile medicamentoase individualizate. De asemenea, se analizează cum ar putea fi dezvoltată o nouă terapie medicamentoasă, utilizând date și analize genomice.
Polarizat: Să se despartă de facțiuni sau grupări opuse. Se folosește aici pentru a face referire la rezultatele amestecului de bioGeografic Ascensor, cum ar fi 95% din Asia de Est / 5% Native Americană, spre deosebire de un amestec relativ egal, cum ar fi 50% / 50%.
Polymorfism: Proprietatea de a avea mai mult de o secvență de stare sau alternativă într-o anumită poziție. Stările alternative se numesc alele.

S

Single Nucleotide Polymorphism (SNP; pronuntat snip): O poziție precisă a perechilor de baze în care se constată că diferiți oameni variază în succesiune. În general, două alele alternative se găsesc la un anumit SNP. Cel puțin 2.000.000 de SNP sunt acum cunoscuți și pot exista peste 30.000.000 în genomul uman.

Skip to toolbar