Glosar de termeni

Aici puteți găsi un glosar aranjat în ordine alfabetică de termeni
și jargonul științific utilizat în domeniul testelor ADN și pe parcursul
site-ul nostru, precum și explicații ale acestor termeni.

Glossary of terms

A

A: Adenina: Unul dintre cele 4 nucleobaze aflate în structura ADN. Adenina se cuplează întotdeauna cu timina. Alele: Secvențe alternative pentru o anumită poziție din genom Ancestral: Linie de descendență, deci un organism care e înrudit cu un altul mai timpuriu Antropologie: Studiul rasei umane, a culturii și societății sale, precum și a dezvoltării fizice. Avuncular:  Care are legătură cu un unchi

C

C: Certificare laborator: Procedură de recunoaștere  oficială a faptului că laboratorul întrunește cerințele esențiale a sistemului de management al calității, fiind dotat cu echipamente științifice specializate pentru desfășurarea testelor și investigațiilor. Cromozom: Any Structură cu aspect de bețițor, regăsită în toate celulele vii, care conține molecule dispuse într-un tipar specific care definește caracteristicile respectivului organism. Citozină: Una dintre cele 4 nucleobaze aflate în ADN. Citozina se cuplează cu guanina. Cromozomi Sexuali: Cromozomi diferiți la cele două sexe și implicați în determinarea sexului

D

D: Demografie: Studiul statistic al populațiilor umane, cu referire în special la dimensiune, densitate, distribuție și statistici vitale. DNA( ADN): Acid dezoxiribonucleic: structură chimică aflată în centrul celulelor organismelor vii, care controlează structura și scopul fiecărei celule și perpetuează informația genetică prin reproducere Dominant: O genă care va produce o caracteristică anume, indiferent de caracterul dominant sau recesiv al genei pereche Dubla spirală: Forma pe care o iau două catene de ADN când sunt legate între ele

E

E: Ereditatea: Procesul de transmitere a caracteristicilor fizice de la o generație la alta

F

F: Fraternal: Se referă la frați Frecventa genei: Apariția relativă a unei alele particulare într-o populație

G

G: Genă: Unitatea de bază a eredității; o secvență de nucleotide ADN pe un cromozom

Genetică: Studiul moștenirii și variația caracteristicilor moștenite

Guanină: Una dintre cele patru nucleobaze găsite în ADN. Guanina (G) se împerechează întotdeauna cu citozina (C)

H

H: Harta Fizică: O hartă a locațiilor reperelor identificabile pe ADN. Distanța se măsoară în perechi de baze

I

I: Imigrarea: Procesul de examinare a pașaportului și a altor documente pentru a vă asigura că vi se poate permite intrarea în țară sau locul unde se face acest lucru

Infidelitatea: (Un act ) sexual cu cineva care nu este soțul, soția sau partenerul sexual obișnuit, sau (un exemplu de) a nu fi loial sau credincios

ISO 17025: Un standard internațional (publicat de Organizația Internațională pentru Standardizare) care specifică cerințele generale pentru competența de a efectua teste și / sau calibrări

L

L: Locus (pl. loci): Locația fizică specifică a unei gene pe un cromozom

M

M: Marker: O genă cu locație cunoscută pe un cromozom și fenotip care este utilizată ca punct de referință în cartografierea altor loci

Maternitatea: Legat de sarcină și naștere

Megabaza (Mb): Unitatea de lungime pentru fragmentele de ADN egal cu un milion de nucleotide

Moșit: Tehnicile și practicile unei moașe, o femeie care este instruită să asiste femeile la naștere

Mutație: Orice schimbare moștenitoare în secvența ADN

Maparea genelor: Determinarea pozițiilor relative ale genelor pe o moleculă de ADN (cromozom sau plasmidă) și a distanței, în unități de legătură sau unități fizice, între ele

P

P: Paternitate: faptul de a fi tată sau legat de a fi tată

Polimorfism: Diferența în secvența ADN între indivizi. Variațiile genetice care apar la mai mult de 1% din populație ar fi considerate polimorfisme utile pentru analiza legăturilor

Profilare: activitatea de culegere a informațiilor despre cineva, în special un criminal, pentru a da o descriere a acestora

Proteină: O moleculă mare compusă dintr-unul sau mai multe lanțuri de aminoacizi într-o ordine specifică; ordinea este determinată de secvența de bază a nuceotidelor din gena care codifică proteina. Proteinele sunt necesare pentru structura, funcția și reglarea celulelor corpului, țesuturilor, organelor și fiecare proteină are funcții unice

R

R: Rezoluţie: Gradul de detaliu molecular pe o hartă fizică a ADN-ului

S

S: Spermă: lichidul alb gros care conține spermatozoizi care este ejaculat de tractul genital masculin

Secvenţierea: Determinarea ordinii nucleotidelor (secvențe de bază) într-o moleculă de ADN sau ARN sau ordinea aminoacizilor într-o proteină

T

T: Timină: o bază pirimidină; una dintre cele patru molecule care conțin azot prezent în acizii nucleici ADN și ARN; desemnat prin litera T Tampon: o bucată mică de material moale folosită pentru curățarea unei tăieturi sau pentru preluarea unei cantități mici de substanță dintr-un corp sau substanța în sine care poate fi testată

X

X: Cromozomul X: un cromozom sexual care există ca pereche în celulele femelelor și cu un cromozom Y în celulele animalelor de sex masculin

Y

Y: Cromozomul Y: un cromozom sexual care există doar în celulele masculine

Y-STR: repetări scurte în tandem localizate pe cromozomul Y

Skip to toolbar